RUIMTELIJKE ORDENING

INFORMATIE VERPLICHTING

Wie onroerende goederen te koop stelt of voor meer dan negen jaar verhuurt in een gemeente met een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, moet rekening houden met bijzondere informatieverplichtingen in de publiciteit (De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). Wie de verplichting niet naleeft, is strafbaar.

Een advertentie moet een antwoord op volgende vragen bevatten:

  1. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen uitgereikt?
  2. Wat is de meest recente stedenbouwkundige bestemming, zoals vermeld in het plannenregister?
  3. Is er voor het goed een dagvaarding of herstelvordering (vonnis) uitgebracht? Welke beslissingen zijn er in de zaak genomen? Werd voor het goed een bestuurlijke maatregel (besluit) uitgebracht? Of is een dergelijke maatregel hangende?
  4. Rust er op het goed een voorkooprecht in het kader van een uitvoeringsplan?
  5. Is er voor het goed een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden van toepassing?

Voor het opmaken van uw advertentie mag u gebruik maken van de volgende afkortingen:

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
Vg Vergunning uitgereikt
Gvg Geen vergunning uitgereikt
Bestemming
Wg Woongebied
WgLK Woongebied met landelijk karakter
Wche Woongebied met een culturele, historische en/of esthetische waarde
Wp Woonpark
Wug Woonuitbreidingsgebied
Igb Industriegebied
Iab Industriegebied voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen
Gdr Gebied voor dagrecreatie
Gvr Gebied voor verblijfsrecreatie
Ag Agrarisch gebied
Lwag Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Bg Bosgebied
Ng Natuurgebied
Nr Natuurreservaat
Pg Parkgebied
Handhaving
Dv Dagvaarding uitgebracht
Ho Rechterlijke herstelmaatregel opgelegd
Bo Bestuursdwang opgelegd
Lod Last onder dwangsom opgelegd
Ms Minnelijke schikking aangegaan
Gmo Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
Voorkooprecht
Vkr Voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Gvkr Geen voorkooprecht ruimtelijke ordening aanwezig
Verkavelingsvergunning
Vv Verkavelingsvergunning
Gvv Geen verkavelingsvergunning